CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANUAL


Us convoquem a la reunió d’Assemblea General Ordinària del Club
Hoquei Patinatge Artístic Cadí a celebrar el dijous dia 19 de
novembre a les 21’00 hores en primera convocatòria i a les 21’30
hores en segona, al Centre Cívic El Passeig, amb el següent ordre
del dia:


1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Balanç econòmic de la temporada anterior 2014-15.
3. Pressupost econòmic temporada actual 2015-16.
4. Informe del president.
5. Valoració i funcionament de les dues seccions.
6. Torn de precs i preguntes.


Salutacions

Joan Garreta Ponsà
President
La Seu d’Urgell, 14 d'Octubre de 2015